Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 53
  • Tất cả: 10884
Báo cáo Hội đồng xét Tốt nghiệp THCS Đông Hải
7 giờ ngày 17/5/2016 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS Đông Hải làm việcHội đồng làm việc từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 19/5/2016

*Tổng số học sinh lớp 9: 189    HS                Nữ: 133 HS

*Tổng số học sinh lớp 9 đăng ký dự xét tốt nghiệp: 189 HS   ; Tỷ lệ: 100%

Trong đó đủ điều kiện xét tốt nghiệp       : 189/189 đạt 100%                  

Không đủ điều kiện xét tốt nghiệp           : 0 %

 

* Xếp loại hạnh kiểm:

 

Lớp

Số HS

Hạnh kiểm tốt

Hạnh kiểm khá

Hạnh kiểm TB

Hạnh kiểm yếu

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

9A1

41

41

100

0

0

0

0

0

0

9A2

39

39

100

0

0

0

0

0

0

9A3

37

37

100

0

0

0

0

0

0

9A4

38

38

100

0

0

0

0

0

0

9A5

34

34

100

0

0

0

0

0

0

Tổng

189

189

100

0

0

0

0

0

0

 

* Xếp loại học lực

 

Lớp

Số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

kém

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

9A1

41

41

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

9A2

39

20

51.28%

 18

46.15%

   1

2.57%

 

 

 

 

9A3

37

24

64,86%

9

24,32%

4

10,82%

 

 

 

 

9A4

38

28

73,68%

6

15,79%

4

10,85%

 

 

 

 

9A5

34

20

58,82%

8

23,53%

6

17,65%

 

 

 

 

Tổng

189

133

70,37%

41

21,69%

15

7,94%

 

 

 

 

 

 

* Số HS thuộc diện ƯT:    03 HS – Con thương binh

* Số HS thuộc diện KK :  

- Học sinh giỏi thành phố :          Giải nhất : 01 học sinh

Giải nhì : 03 học sinh

                                                Giải Ba : 01 học sinh

          Học sinh có chứng nhận nghề phổ thông 189/189 học sinh đạt 100%

+ Giỏi : 189 đạt 100%

+ Không có chứng nhận nghề : 0

  • Thống kê điểm cộng thi vào lớp 10 :

Mức điểm cộng

Số HS

15.5

1

16

2

17

2

17.5

6

18

8

18.5

9

19

7

19.5

23

20

7

20.5

31

21

8

21.5

77

22

1

22,5

1

23

5

25

1

 

                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG