Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 36
  • Tất cả: 10867
Danh sách học sinh giỏi cấp quận năm học 2015-2016

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN

Năm học 2015-2016

STT

Họ tên

Lớp

Môn

Giải

Ghi chú

1

Phạm Thị Quỳnh Nga

9A1

Giải toàn cuộc KHKT

Khuyến khích

 

2

Bùi Thị Thùy Linh 

9A1

Giải toàn cuộc KHKT

Khuyến khích

 

3

Nguyễn Thị Thanh Bình 

9A1 

Hóa học

Khuyến khích 

 

4

Trần Thị Thu Hoài 

9A4 

Sinh học

Khuyến khích 

 

5

Đoàn Thị Tú Anh 

9A1 

Ngữ văn

Ba 

 

6

Vũ Phương Anh 

9A1 

Lịch sử

Nhất 

 

7

Nguyễn Thị Hồng 

9A1 

Lịch sử

Nhì 

 

8

Phạm Thị Hắc 

9A1 

Lịch sử

Nhì 

 

9

Hoàng Thị Hồng Anh 

9A1 

Lịch sử

Ba 

 

10

Trịnh Thị Bích Phượng 

9A1 

Lịch sử

Ba 

 

11

Phùng Đức Mạnh 

9A1 

Lịch sử

Ba 

 

12

Phạm Hoàng Phúc 

9A1 

Lịch sử

Ba 

 

13

Đoàn Thị thu Hường 

9A1 

Lịch sử

Khuyến khích 

 

14

Nguyễn Thảo Nhi 

9A1 

Địa lý

Nhì 

 

15

Trịnh Duy Phương 

9A1 

Địa lý

Ba 

 

16

Đặng Hà Quỳnh Anh 

9A4 

Địa lý

Khuyến khích 

 

17

Bùi Thị Thùy Linh 

9A1 

GDCD

Ba 

 

18

Trần Thị Ngọc Huyền 

9A3 

GDCD

Khuyến khích 

 

19

Phạm Thùy Dương 

9A1 

Tiếng Anh

Khuyến khích 

 

20

Phạm Quang Khải 

9A4 

Công nghệ

Khuyến khích 

 

21

Hoàng Tú Quyên 

9A1 

Công nghệ

Khuyến khích 

 

22

Trịnh Thị Diệu Anh 

9A4 

Mỹ thuật

Ba 

 

23

Lại Thùy Linh 

9A1 

Mỹ thuật

Ba 

 

24

Lê Hoàng Minh Hiếu 

9A1 

Mỹ thuật

Khuyến khích 

 

25

Trịnh Duy Phương 

9A1 

Âm nhạc

Khuyến khích 

 

26

Nguyễn Thùy Dung 

9A1 

Tin ứng dụng

Nhất 

 

27

Nguyễn Trường Giang 

9A1 

Tin ứng dụng

Nhì 

 

28

Nguyễn Thị Thu Ngân 

9A1 

Tin ứng dụng

Khuyến khích 

 

29

Nguyễn Thị Thanh Bình 

9A1 

TH Hóa

Nhất 

 

30

Trần Đức Hiếu 

9A1 

TH Hóa

Nhì 

 

31

Phạm Mạnh Hải Quang 

9A1 

TH Hóa

Ba 

 

32

Phạm Hà My 

9A2 

TH Hóa

Ba 

 

33

Giang Tiến Thành 

9A1 

TH Hóa

Ba 

 

34

Nguyễn Tuyết Mai 

9A2 

TH Hóa

Khuyến khích 

 

35

Trần Thị Hồng Nhung 

9A1 

TH Lý

Ba 

 

36

Trần Thị Thu Hoài 

9A4 

TH Sinh

Nhì 

 

37

Phạm Thị Kiều Oanh 

9A2 

TH Sinh

Nhì 

 

38

Vũ Phương Anh 

9A1 

TH Sinh

Khuyến khích 

 

39

Trịnh Thị Xuân Dịu 

9A2 

TH Sinh

Khuyến khích 

 

40

Vũ Minh Hiếu

8B1

Liên môn

Nhì 

 

41

Nguyễn Cao Huy

8B1

Liên môn

Nhì 

 

42

Ngô Việt Đức

8B1

Liên môn

Ba 

 

43

Nguyễn Thị Ngọc Anh

8B1

Liên môn

Ba 

 

44

Nguyễn Thùy Dung

9A1

Liên môn

Khuyến khích 

 

45

Vũ Phương Anh

9A1

Liên môn

Khuyến khích 

 

46

Nguyễn Trường Giang 

9A1 

MTBT

Khuyến khích

 

47

Nguyễn Thành Đô 

9A1 

MTBT

Khuyến khích

 

48

Võ Trọng Hải

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

49

Trần Nhân Nhật Minh

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

50

Nguyễn Lê Hùng

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

51

Bùi Minh Tâm

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

52

Lê Thị Duyên

6D1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

53

Nguyễn Trung Hiếu

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

54

Nguyễn Đức Hùng

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

55

Phạm Thị Hà Thu

6D1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

56

Nguyễn Anh Dũng

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

57

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

6d1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

58

Trần Thị Phương Ánh

7c2

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhất

 

59

Lê Phú Vinh

7C1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

60

Đào Thị Như Quỳnh

7C1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

61

Nguyễn Huy Hoàng

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

62

Nguyễn Thị Ngân Giang

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

63

Nguyễn Anh Trà

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

64

Nguyễn Huy Hoằng

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

65

Bùi Thị Như Phượng

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

66

Nguyễn Đức Dũng

7c7

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

67

Vũ Văn Đào An

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

68

Trịnh Đình Hoàn

7C1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

69

Vũ Hồng Phúc

7c7

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

70

Đào Mạnh Tuấn Cường

7c1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

71

Vũ Thị Thùy Trang

7c7

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

72

Nguyễn Đức Thiện

8B1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

73

Nguyễn Ngọc Khoa

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

74

Cao Đức Trụ

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

75

Bùi Ngọc Anh

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

76

Ngô Việt Đức

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

77

Trịnh Trung Hiếu

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

78

Âu Thùy Vân

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

79

Nguyễn Văn Đức

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

80

Trần Minh Trang

8b1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

81

Nguyễn Thị Thanh Bình

9a1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

82

Trần Đức Hiếu

9A1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Nhì

 

83

Đoàn Thị Tú Anh

9a1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Ba

 

84

Phạm Văn Duy

9a4

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

85

Phùng Thế Duy

9a1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

86

Nguyễn Thành Đô

9a1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

87

Đặng Hà Quỳnh Anh

9a4

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

88

Trịnh Văn Minh

9a1

Toán bằng tiếng Anh qua internet

Khuyến khích

 

89

Phạm Đăng Khoa

6D1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

90

Trần Nhân Nhật Minh

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

91

Nguyễn Khắc Tiếp

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

92

Võ Trọng Hải

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

93

Đỗ Diệu Linh

6D1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

94

Trịnh Hồng Ánh

6d2

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

95

Nguyễn Trung Hiếu

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

96

Nguyễn Ngọc Ánh

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

97

Phạm Huy Long

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

98

Nguyễn Đức Hùng

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

99

Đỗ Hữu Vinh

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

100

Nguyễn Lê Hùng

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

101

Lê Diễm Quỳnh

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

102

Chu Thị Quỳnh Anh

6D1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

103

Vũ Trung Kiên

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

104

Bùi Minh Tâm

6D1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

105

Đào Nguyễn Minh

6d7

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

106

Nguyễn Thị Sông Thương

6d7

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

107

Phạm Hương Giang

6d1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

108

Nguyễn Đức Dũng

7c7

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

109

Nguyễn Anh Trà

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

110

Trịnh Đình Hoàn

7C1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

111

Nguyễn Huy Hoằng

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

112

Trần Thị Phương Ánh

7C2

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

113

Bùi Thị Như Phượng

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

114

Trần Thị Huyền My

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

115

Ngô Quý Đức

7C2

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

116

Nguyễn Huy Hoàng

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

117

Nguyễn Thị Ngân Giang

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

118

Lương Huyền Linh

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

119

Đoàn Thị Minh Tâm

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

120

Đào Thị Như Quỳnh

7c1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

121

Lê Phú Vinh

7C1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

122

Nguyễn Trần Đăng Khuê

7C7

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

123

Bùi Ngọc Anh

8b1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

124

Trần Minh Trang

8b1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

125

Cao Đức Trụ

8b1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

126

Phạm Tiến Dũng

8B1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

127

Lê Thị Thúy Quỳnh

8b1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

128

Nguyễn Văn Đức

8b1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

129

Nguyễn Ngọc Khoa

8B1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Khuyến khích

 

130

Tạ Xuân Dũng

9A1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

131

Trần Đức Hiếu

9a1

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Nhì

 

132

Trịnh Thị Diệu Anh

9A4

Toán bằng tiếng Việt qua internet

Ba

 

133

Nguyễn Thành Đô